เสาเฉลียงใหญ่

10 ต.ค. 2023 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 215

 เที่ยวเสาเฉลียงใหญ่ 

ปลายฝนต้นหนาว | เที่ยวเสาเฉลียงใหญ่  มีจุดที่น่าสนใจอะไรบ้าง  ต้องไปสัมผัสสักครั้ง บ้านผาชัน ต.สำโรง  อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี