เอาภาพบรรยากาศ เที่ยวเสาเฉลียงใหญ่ หน้าฝน มาฝากค่ะ...
12 ก.ค. 2024 04:18:18 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 21
เอาภาพบรรยากาศ เที่ยวเสาเฉลียงใหญ่ หน้าฝน มาฝา...
ประกาศเผยแพร่แผนบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก...
7 พ.ค. 2024 08:39:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 78
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ป...
สงกรานต์นี้  กลับบ้านอย่าลืมแวะมาเล่นน้ำคลายร้อนที...
1 เม.ย. 2024 08:10:31 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 172
สงกรานต์นี้  กลับบ้านอย่าลืมแวะมาเล่นน้ำค...
ระกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล...
14 มี.ค. 2024 04:55:29 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 157
       ประกาศรับสมัครนักเร...
ตลาดนัดตอนเย็นวันศุกร์ ลานมันเสี่ยขาวบ้านสำโรง
5 มี.ค. 2024 09:51:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 192
ใกล้ฮอดมื้อ #ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวแล้วเด้อพี่น้อง...
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี...
21 ก.พ. 2024 11:22:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 181
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ประชาสัมพันธ์ เร...
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมรณรงค์ "พี่น้องชาวต...
13 ก.พ. 2024 10:54:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 381
         บ้านเมืองของ...
การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...
31 ม.ค. 2024 12:11:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 209
การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก...
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ตลาดนัดตอนเย็นวันศุกร์ ศบกต...
23 ม.ค. 2024 08:54:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 222
...พี่น้อง..มี #กะต่า เลาะ #ตลาดนัดท้องถิ่นสีเ...
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ...
16 ม.ค. 2024 13:44:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง บัญชีรายก...