โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
17 ม.ค. 2023 03:47:58 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 22
วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่...
ทดสอบ
10 ม.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 17
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม
21 ส.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 10
 
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม...
13 ก.ค. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 11
       คณะกรรมการควบคุมผลิ...
ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการในภาวะ...
17 มิ.ย. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 9
สามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ https://abi...
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
4 มี.ค. 2016 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 4
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต...