กิจกรรมทำความสะอาดล้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฉีดยาพ่นฆ...
14 มิ.ย. 2023 10:08:05 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.สำโรง 95
วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2566 นายสมัย เรือง...
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566
9 ม.ค. 2023 02:44:41 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.สำโรง 415
  ข้อ  ข้อมูล...