รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 ก.ย. 2022 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง 166