ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566​ ยังเหลือเวลาอีก 8 วัน ในการชำระภาษี

25 ส.ค. 2023 08:40:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 93

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566​ ยังเหลือเวลาอีก 8 วัน ในการชำระภาษี
หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ต้องมีการคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 68 69 70 แห่ง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
#วิธีคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม มีดังนี้
- มาชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 เงินเพิ่ม 1 % ต่อเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
- มาชำระภาษีภายในกำหนดของสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 เงินเพิ่ม 1 % ต่อเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
- ไม่ได้ชำระภาษีภายในกำหนดของสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 เงินเพิ่ม 1 % ต่อเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะคะ. 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หรือ โทร 045-959668 ต่อ 502