ประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ