ประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ

20 พ.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.สำโรง 111