ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3 ต.ค. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.สำโรง 140

       องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทจ้างตามภาระกิจ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องคันแยงน้อย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก)
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
       ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์.045-959-668 หรือโทรศัพท์. 082-3529363
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th 
โทร.045-959-668