ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มี.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง 259