ขันกระหย่อง

10 ม.ค. 2023 04:38:39 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 315

ขันกระหย่อง
ลักษณะ  เสาหินเดี่ยวสูง ประมาณ  5  เมตร วัดรอบตัวเสา ประมาณ  5  เมตร  หินที่อยู่ส่วนบนมีลักษณะคล้ายขันน้ำ เมื่อมองรวมๆคล้ายพานบายศรี( ชาวบ้านเรียกขันกระหย่องใช้ในการบูชาผีกระไท้) ขันกระหย่องนี้เป็นพื้นที่จุดชมวิวทิวทัศน์
มองเห็นสภาพรอบๆทั่วไปได้กว้างไกลงดงาม โดยเฉพาะสายแม่น้ำโขงเทือกเขา ทิวป่า ทั้งฝั่งไทยและลาว
ที่ตั้ง   บ้านผาชันหมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง  
ช่วงระยะเวลาในการเที่ยวชม  เที่ยวชมได้ตลอดปี
การเดินทาง   สามารถเดินด้วยรถยนต์เข้าไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเสาเฉลียงใหญ่ และเดินเท้าขึ้นไประยะ 1,500 เมตร