กลุ่มแม่บ้านทอผ้ากาบบัว

10 ม.ค. 2023 04:51:47 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.สำโรง 301

       หลังจากเสร็จฤดูทำนา กลุ่มแม่บ้านร่องคันแยงน้อย ชาวตำบลสำโรง จะมารวมกลุ่มกันประมาณ 15  คน เพื่อทอผ้ากาบบัว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ เดือนล่ะ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
       “ ผ้ากาบบัว” เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน ยังมีกระแสการตอบรับนิยมชมชอบผ้ากาบบัวตลอดมา ซึ่งสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนฐานรากหญ้าได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อปี 2547 ผ้ากาบบัวได้รับการคัดสรร เข้าสู่โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในระดับประเทศ อีกด้วย