ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้า/ไฟสาธารณะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้โดย