องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย

29 พ.ค. 2024 13:30:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 32

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567  
         นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก 
อบต.สำโรง ร่วมกับรพ.สต.สำโรง และผู้นำชุมชน อสม.
  ฉีดพ่นบริเวณ บ้านร่องคันแยง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668