ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นบริเวณ บ้านสะเอิงทอง หมู่ที่ 11  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

28 พ.ค. 2024 07:01:49 กิจกรรม อบต.สำโรง 22

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก 
อบต.สำโรง ร่วมกับรพ.สต.สำโรง และผู้นำชุมชน อสม.
  ฉีดพ่นบริเวณ บ้านสะเอิงทอง  หมู่ที่ 11  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668