ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นบริเวณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

24 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 26

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก
อบต.สำโรง ร่วมกับรพ.สต.สำโรง และผู้นำชุมชน อสม.
  ฉีดพ่นบริเวณ บ้านผาชัน หมู่ที่  7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th

เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668