ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก บ้านนาห้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

17 พ.ค. 2024 06:59:16 กิจกรรม อบต.สำโรง 29

วันที่ 17  พฤษภาคม 2567  นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก 
อบต.สำโรง ร่วมกับรพ.สต.นาขามและผู้นำชุมชน อสม.
  ฉีดพ่นบริเวณ บ้านนาห้าง   หมู่ที่ 2  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668