แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ก.ย. 2022 09:50:00 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.สำโรง 157