โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำพานบายศรี 

24 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 100

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำพานบายศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งใช้ในการจัดทำ ประเพณีสู่ขวัญ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เป็นประณีเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัว/พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี/และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญ/โดยการจัดพานบายศรี หรือพาขวัญด้วยพานทองเหลือง พานเงิน หลายๆใบซ้อนกัน มีใบตองดอกไม้ ฝ้ายผูกข้อมือ เทียนและขอบูชาอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลัง/เพื่อเป็นการอนุรักษ์เป็นหนทางที่ยั่งยืน เพื่อให้เด็ก เยาวชน เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน จะได้เข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรมและร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามคงไว้ต่อไป มีผู้เข้าร่วมฝึกปฎิบัติการจัดทำพานขวัญ เป็นเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลสำโรง จำนวน 42 คน ได้รับเกียรติจาก ศักดา ผุดผ่อง คุณกิตติวินท์ รันตมูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง