โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (Big Cleaning Day) สถานที่ ณ วัดชัยมงคล บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9

15 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 201

วันศุกร์ที่  15 กันยายน  2566 เวลา 09.00 น.  

                  นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวกฤษณา  บุญเสริม ปลัดฯหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กำนัน ผู้นำตำบลสำโรง  สมาชิกสภาฯ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ จิตอาสา โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (Big Cleaning Day)
สถานที่ ณ วัดชัยมงคล บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี