แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

22 มี.ค. 2023 08:04:20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ อบต.สำโรง 190