วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 25

รณรงค์ ให้ผู้ที่สูบบุหรี่หรือกำลังคิดที่จะสูบ ได้หันมาเห็นอันตรายของบุหรี่ ทั้งตนเองและผู้อื่นที่ได้สารพิษจากควันบุหรี่
มีผลเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดการสูบบุหรี่ // ประโยชน์มากมาย ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ได้สุขภาพที่ดี เป็นมิตรต่อคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ทำให้บุคคลิกภาพดีอีกด้วย