ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566

15 ก.ย. 2023 08:04:36 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 108

                 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้รับคะแนน 86.61 ซึ่งอยู่ระดับ ผ่าน ในผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566 จากการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)