ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 มี.ค. 2023 08:01:34 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ อบต.สำโรง 170