จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสำโรง

10 ต.ค. 2023 09:41:28 กิจกรรม อบต.สำโรง 55


วันที่ 10 ตุลาคม 2566  

          นายสมัย เรืองเนตร นายก อบต.สำโรง มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ ศิลาโชติ รองปลัดฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.สำโรง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสำโรง ประจำเดือน ตุลาคม ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสำโรง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพบปะ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้