ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้โดย
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน