องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

18 สิงหาคม 2020

เรื่อง รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Last modified: 7 เมษายน 2021

Comments are closed.