องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

13 เมษายน 2020

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน   1  โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  4   มิถุนายน  2562

S__39002114

Last modified: 13 เมษายน 2020

Comments are closed.