องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562

13 เมษายน 2020

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน  ๒  โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑   พฤษภาคม  2562

S__39002114

Last modified: 13 เมษายน 2020

Comments are closed.