องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ภมูิปัญญาท้องถิ่น


คลิกที่ลิงก์เพื่อรับชมวิถีชีวิตในการดำรงชีพของชาวบ้าน

https://www.youtube.com/watch?v=ksLR5XYfFfk

กลุ่มผ้ากาบบัว

 

หลังจากเสร็จฤดูทำนา  กลุ่มแม่บ้านร่องคันแยงน้อย  ชาวตำบลสำโรง  จะมารวมกลุ่มกันประมาณ 15  คน  เพื่อทอผ้ากาบบัว  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ เดือนล่ะ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
“ ผ้ากาบบัว” เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543   จนถึงปัจจุบัน  ยังมีกระแสการตอบรับนิยมชมชอบผ้ากาบบัวตลอดมา ซึ่งสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนฐานรากหญ้าได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อปี 2547  ผ้ากาบบัวได้รับการคัดสรร เข้าสู่โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  (OTOP)  เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว  ในระดับประเทศ อีกด้วย

 

วิถีชาวบ้าน

 

 

หลังจากเสร็จฤดูทำนา  ชาวบ้านส่วนประกอบอาชีพด้านการประมง   ซึ่งสามารถสร้างรายได้ เดือนละ  ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

“ปลาน้ำโขง”  ตัวโตๆชาวบ้านจับได้ไม่ขาดมือปลาน้ำโขงที่นี่จะตัวใหญ่และน่ากินที่ไหนจุดที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นที่กองทุนปลา ซึ่งชาวชุมชนพร้อมใจกันจัดตั้งขึ้นในปี 48   เพื่อตั้งราคามาตรฐานในการ  ซื้อ-ขาย  เพื่อไม่ให้ชาวบ้านถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้กองทุนปลาเป็นแหล่งรวมปลาน้ำโขงสารพัดชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหนังตัวโตๆ ชนิดที่เห็นแล้ว“ตะลอนเที่ยว” อดนึกถึงต้มยำ   ผัดเผ็ด ลวกจิ้ม ลาบ รสแซ่บๆ จนเกิดอาการน้ำลายไหลไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.