องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ติดต่อเรา

 

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  http://www.sumrongphosai.go.th

face book  ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.สำโรง  อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

เบอร์โทรองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง       045  –  959  –  668

สำนักปลัด กด 1

กองคลัง กด 2

กองช่าง กด 3

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กด 4

กองสวัสดิการสังคม  กด 5

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  กด 6


ชื่อ-นามสกุล (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมล์ (จำเป็นต้องกรอก)

หัวข้อ

ข้อความ


 

 

Comments are closed.