องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

เลขที่  :    255 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง 

อำโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  http://www.sumrongphosai.go.th

face book  : งานประชาสัมพันธ์  อบต.สำโรง  

E-mail : Sumrongphosi @g mail.com 

 

ชื่อ-นามสกุล (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมล์ (จำเป็นต้องกรอก)

หัวข้อ

ข้อความ

 

Comments are closed.