องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ทางไหนบ้างคะ

 

ตอบ: โทรศัพท์ : 0 4595 9668

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30 น. ค่ะ 

ถาม: อบต.สำโรง มีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน วันที่เท่าใด

ตอบ: การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ มีช่องทางการรับ-จ่าย เงิน 2 กรณี

  1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
  2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

Comments are closed.